1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo,
perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo
sandorius. Pardavėjas – madillos.lt elektroninė parduotuvė. Šios Pirkimo –
pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas
dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau –
“Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant
prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “madillos.lt”). Pirkėjas sutinka su
šių Taisyklių taikymu. 1.2 Visos madillos.lt elektroninėje parduotuvėje
užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus.

  1. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu
elektroninio pašto adresu. 8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia
madillos.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu, elektroniniu paštu ar madillos.lt esančia užklausos forma.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. 9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių
taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti,
nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis